دفاع مقدس در نگاه رزمندگان

اطمینان حضرت امام از صدق گفتار برادران رزمنده (غلامعلی رشید)

عملیات کربلای ۵ بود و من در قرارگاه فرماندهی کل سپاه مسئولیت عملیات را عهده دار بودم. به تناسب این شغل معمولا روی نقشه های عملیاتی با سردار رضائی بحث و تبادل نظر داشتیم. از طرف دیگر با اکثریت فرماندهان لشکرها در تماس بوده و اخبار و اطلاعات را به موقع مبادله می کردیم. از […]

امام مظهر دقت ،صلابت ،اطمینان و آرامش (غلامعلی رشید)

ساعت ۸ صبح یک روز از تابستان ۱۳۶۰ بود و بعد از واقعه خرداد و نیز عزل بنی صدر که به اتفاق تمامی فرماندهان محورهای عملیاتی منطقه جنوب و به همراهی شورای فرماندهی سپاه از جمله شهید محلاتی، خدمت حضرت امام رسیدیم. اینجانب که در ستاد عملیات منطقه جنوب مسئولیت داشتم، با اشاره برادر رضایی […]

امام ؛چراغ راه (محمد حسین جلالی)

بعد از عملیات موفق و پیروزمند بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، استکبار جهانی و ارتجاع منطقه که تمام نقشه های خود را در پشتیبانی از صدام بر باد رفته می دید، احساس خطر کرده و برای نجات این جرثومه ظلم و تجاوز و جنایت به طور هماهنگ به دو کار اقدام کرد. اول اینکه صدام […]

مردم ما مردم جنگند، مردم حماسه اند (صادق آهنگران)

در مراسم سوم یا چهلم شهدای بمباران دزفول شعری خواندم که با بیت «ای عزیزان شد به پا غوغای محشر» شروع می شد و در ادامه شعر «یک طرف افتاده طفلی یک طرف افتاده مادر». اشعار، صحنه های دلخراش جنگ را مجسم می کرد که چه روی داده است. شعر را که خواندم همان شب […]

ارتباط معنوی امام و رزمندگان (احمد غلامپور)

اوایل جنگ بود و بعد از واقعه هویزه. دشمن اصرار داشت که برای چندمین بار، مرتبه ای دیگر هم سوسنگرد را به تصرف در آورد. کارها گره خورده بود. نمی دانستیم چکار می کنیم. جبهه سوسنگرد محوربندی شده و هر محوری را رزمندگان یک استان تأمین و پدافند می کردند. در این گیرودار با آقای […]

آرامش و اطمینان امام در برابر فتنه انگیزیهای دشمن (محمد باقری)

بعد از عملیات مرصاد، خدمت حضرت امام رسیدیم. در آن عملیات از جمله اهدافی که منافقان کوردل دنبال می کردند، تصرف يا انهدام منطقه جماران بود و برای این منظور، یگانی مشخص کرده و نقشه توجیهی جماران و اطلاعات مربوط به پستهای نگهبانی، میزان نیروهای سپاه در منطقه جماران، روش تصرف و … را مشخص […]