ارتباط با دبیرخانه

برای تماس با دبیرخانه همایش ملی نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس، از طریق فرم زیر می‌توانید اقدام فرمائید:

 

فرم تماس با دبیرخانه

 

تایید و ارسال اطلاعات