اهداف

الف – توجه به نقش شهادت‌طلبی در دفاع مقدس

ب – نگاه مجدد به نحوه فرماندهی الهی امام خمینی(ره) در دفاع مقدس

ج – پاس‌داشت سلسله مراتب ولایی بر اطاعت از فرماندهی دفاع مقدس

د – بازشناسی نقش مقام معظم رهبری در تأثیر فرماندهی در دفاع مقدس

ه – توجه ویژه به اتحاد و یکپارچگی و بسیج مردمی در دفاع مقدس

و – گرامیداشت جانفشانی و ایثارگری نیروها براساس اطاعت از فرماندهی در دفاع مقدس

ز – ارائه راهکارهایی جهت فراگیرکردن و بسط روحیه جهادی و دفاع از اسلام و انقلاب و عدالت‌خواهی