درباره همایش

دفاع مقدس یک فرهنگ و تفکر مبتنی بر اندیشه اسلامی انقلابی است. این تفکر از جانب رهبر کبیر و معمار بزرگ انقلاب اسلامی نهادینه شد و بر اساس اندیشه‌های آن بزرگ مرد جهاد و مبارزه ابتنا داشته و دارد. براساس این فرهنگ ارزشی، دفاع مقدس محدود به زمان خاص و یا مکان خاصی نیست؛ بلکه تا زمانی که تقابل حق و باطل بوده و ارزش و ضد ارزش در مقابل هم صف‌آرایی می کنند و تا زمانی که پرچم استکبار ستیزی و حق‌طلبی ملل مسلمان و مستضعف که تجلی آن در ایران اسلامی و انقلاب اسلامی آن است، برپا باشد، این دفاع ضروری بوده و پا برجا است و برای حفظ این روحیه و بقای این تفکر باید بر مبانی اندیشه‌ای، اجتهادی، الهی، سیاسی و فرهنگی آن توجه نمود و بدون شک این مبانی توسط بنیانگذار این تفکر در عصر حاضر بسط داده شد. بنابر این اساس توجه به نقش امام خمینی(ره) و رهبری و فرماندهی این بزرگ مرد در دفاع مقدس همزمان با برگزاری کنگره ملی نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس  و ۶۲۰۰  شهید  استان مرکزی، ضروری بوده تا جهت تئوریزه کردن و گسترش این تفکر از آن بهره برده شود. بر همین مبنا همایش ملی «امام خمینی(ره) و فرماندهی دفاع مقدس» طراحی گردید تا اندیشمندان و محققان و صاحب‌نظران مشارکت و این تفکر جهادی امام را تبیین و ارائه نمایند.

دریافت ویژه‌نامه اول