اطلاعات تماس

برای تماس با دبیرخانه همایش ملی نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس، از طریق زیر می‌توانید اقدام فرمائید:

  • تلفن: ۰۸۶۴۶۳۳۷۸۰۱ الی ۵ داخلی ۱۰۱۶
  • نمابر: ۰۸۶۴۶۳۴۰۰۰۰
  • پست الکترونیک: info@iauhamayesh.ir
  • نشانی پستی: خمین، بلوار شهدای دانشجو، بلوار دانشگاه، شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین – صندوق پستی: ۳۸۸۱۵/۱۷۱