ارسال نظرات و پیشنهادات

جهت ارائه نظر و یا پیشنهاد سازنده و ارزشمند خود در خصوص همایش ملی نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس، از طریق فرم زیر اقدام فرمائید:

 

ارسال مطالب مرتبط با همایش

 

تایید و ارسال مطلب